040 – 49 20 24 INFO@JBVVS.COM

Information till våra leverantörer

Här hittar du aktuell och viktig information som riktar sig till dig som leverantör till JB VVS.

För en effektivare och snabbare hantering av leverantörsfakturor önskar i första hand E-Faktura. Det går också fint att skicka faktura i PDF-format, via email. Tänk på att skicka ETT dokument per faktura.

Alla fakturor skall utöver Skatteverkets krav innehålla korrekt beställares referens/namn och ordernummer. Minsta betalfrist skall vara 30 dagar. Är inte fakturor märkta med korrekt information returneras de till avsändaren.

Vi önskar ingen form av vidareförsäljning av fakturor till tredje part (”factoring”), om inte detta är specifikt överenskommit eller avtalat på förhand.

Vår faktureringsadress

Malmö JB VVS AB

Org. nr. 559004-4912

  • Digital faktura i PDF-format skickas som bilaga i email till ekonomi@jbvvs.com
  • Företagsadressen skall vara
    MALMÖ JB VVS AB
    JÄRNYXEGATAN 3
    213 75 MALMÖ