040 – 49 20 24 INFO@JBVVS.COM

När ni anlitar oss skall ni känna full trygghet med vår leverans, kvalitet, standarder och förhållanden på arbetsplatsen. Vi har självklart kollektivavtal, ansvarsförsäkringar och F-skatt.

Vi är anslutna till branchorganisationen INSTALLATIONSFÖRETAGEN.

Löpande genomför vi utbildningar för upprätthålla våra certifieringar och hålla oss i framkant.